Partners

Team Belgium

Olympic Moves is een wereldwijd programma van het Internationaal Olympisch Comité en Coca-Cola dat jongeren (12-14 jaar) wil inspireren om gezonder en gelukkiger door het leven te gaan.

Olympic Moves is sportplezier en animo voor leerlingen tussen twaalf en veertien tijdens het hele schooljaar, gekoppeld aan de inspiratiekracht van de Olympische Spelen. En welke partner inspireert jongeren met de olympische gedachte? Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) met als lokale partner het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Het BOIC is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) dat de Olympische Beweging en haar waarden in ons land vertegenwoordigt via het merk Team Belgium. Net als de 204 andere NOC’s wordt het BOIC erkend door het Internationaal Olympisch Comité.

Team Belgium staat voor: het zweet en het talent van Belgische atleten, de begeleiding van de sportfederaties, de steun van onze supporters en onze bedrijven, het enthousiasme van een heel land.

Voor meer informatie: www.teambelgium.be

Coca-Cola

In beweging. En in balans. Zo zien we het leven graag bij Coca-Cola. En dus promoten we een actieve en gezonde levensstijl door fysieke activiteiten te ondersteunen. Tegen 2020 willen we maar liefst 300.000 Belgen meer doen bewegen en het olympic Moves-programma vormt daar mee één van de grote pijlers van.

Door een evenwichtige levensstijl te stimuleren, willen we ook mee het probleem van obesitas aanpakken want meer bewegen betekent gelukkigere tieners of leerlingen of kortom gelukkigere Belgen.

Over Coca-Cola

‘Coca-Cola’ bestaat in België en Luxemburg uit verschillende bedrijven. Coca-Cola Services, een filiaal van The Coca-Cola Company, is eigenaar van de merken, staat in voor de consumentenmarketing  en verkoopt het basisconcentraat aan Coca-Cola Enterprises Belgium en Coca-Cola Enterprises Luxembourg. Deze produceren, verdelen en/of verkopen 18 verschillende merken.

Coca-Cola  bouwt sterke merken van de hoogste kwaliteit die passen binnen een evenwichtige levensstijl. Coca-Cola integreert duurzaamheid in haar bedrijfsactiviteiten en focust op die domeinen waar de raakvlakken van haar activiteiten op de omringende leefwereld het grootst zijn.

Voor meer informatie: www.cocacolabelgium.be.

MET STEUN VAN

Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO)

Als recreatieve omnisportfederatie wil de Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO) via zijn activiteiten en zijn aangesloten clubs zoveel mogelijk Vlamingen tot blijvende (lifetime) sportactiviteit aanzetten door aan kleuters, jongeren en volwassenen een recreatief bewegings- en sportaanbod aan te bieden.

De BVLO groepeert en coacht zowel sportclubs als gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en de sport. Hierdoor staat de BVLO garant voor een pedagogische, sporttechnische, medische, ethische en maatschappelijk relevante bewegings- en sportbegeleiding.

De BVLO heeft ook als sportkampenorganisator voor jongeren een stevige traditie opgebouwd.

SPORTFEDERATIES

VAL

De Vlaamse Atletiekliga vzw is de sportfederatie die de atletiek in Vlaanderen en in Brussel Hoofdstad organiseert voor sporters vanaf 6 jaar.

In één van onze 88 clubs kan je, net als 35.000 andere leden, terecht voor een aanbod op jouw maat: Lopen, werpen en springen, van recreatief tot internationaal niveau. Bij ons is iedereen atleet!

VFV & ACFF (KBVB)

Voetbal is van iedereen! Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) en Association des clubs francophones de football (ACFF) wil daarom zijn 440.000 leden maar ook alle niet-voetballertjes de kans bieden om zoveel mogelijk plezier te beleven in de sportclub, op het voetbalterrein, op het speelplein, in de sporthal of op de speelplaats.

Met de bal aan de voet wordt je fitter, ontwikkel je jezelf als sporter, maak je nieuwe vrienden en leer je winnen en verliezen. Kortom, de kansen die Olympic Moves ook biedt!

KBBSF

De Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie (KBBSF) is samengesteld uit twee liga’s: de ‘Vlaamse Baseball en Softball liga’ (VBSL) en de ‘Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball’ (LFBBS).

Wij zijn een dynamische vereniging met als doel baseball/softball te promoten bij alle leeftijden, van kleine kinderen (4 jaar) tot veteranen. Maar ook de gevorderde amateurs komen aan hun trekken via de nationale baseballcompetitie en -opleidingen. De vereniging telt 43 clubs (13 Franstalige en 30 Nederlandstalige), met in totaal ongeveer 3000 leden. Via deze samenwerking willen we meer visibiliteit creëren bij het grote publiek, wat niet evident is voor een sport die niet ingebed is in de Europese cultuur.