Algemeen Reglement

Algemeen

 1. Olympic Moves is een sportprogramma dat met steun van Team Belgium (BOIC), BVLO, Coca-Cola en verschillende sportorganisaties tot stand kwam. De doelstelling is jongeren op een leuke manier en via meerdere sportmomenten tijdens het schooljaar kennis te laten maken met verschillende sporten, de Olympische waarden en hen het plezier van samen sporten te laten ervaren.
 1. Olympic Moves bestaat uit 3 onderdelen waarbij jongeren hun sportieve grenzen verleggen: het programma start met sportinitiaties op school, daarna volgen de regionale kwalificatiewedstrijden waar ze dan uiteindelijk strijden voor een plekje in de finale in het Koning Boudewijnstadion, waarbij ze hun medeleerlingen van hetzelfde jaar mogen meenemen.
 1. De algemene correspondentie over Olympic Moves verloopt via de leerkracht LO die zich inschrijft voor het sportprogramma.
 1. Olympic Moves behoudt zich het recht voor de data van de verschillende onderdelen indien nodig te wijzigen. Bij elke wijziging zal de betrokken leerkracht LO geïnformeerd worden.
 1. Olympic Moves kan geen plaats garanderen voor alle scholen die zich willen inschrijven voor het sportprogramma. Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 sportinitiaties. Dit komt overeen met in totaal 250 ingeschreven teams voor de kwalificatiewedstrijden.
 1. Pas na ultiem overleg en met akkoord van de organisatie van Olympic Moves mag afgeweken worden van de gemaakte afspraken en bestaande reglementen.
 1. Annulaties of wijzigingen voor Olympic Moves moeten voor 23 februari 2018 gecommuniceerd worden aan de organisatie via het e-mailadres info@olympicmoves.be, met vermelding van contactgegevens en naam van de school. Vervolgens zal Olympic Moves met de leerkracht LO contact opnemen.

Sportinitiaties

 1. Voor de sportinitiaties kan de leerkracht LO kiezen uit 3 sporten: voetbal, softbal, atletiek.
 1. De leerkracht LO kan maximaal voor 2 sportinitiaties inschrijven. Dit aantal is afhankelijk van het aantal ingeschreven teams voor de kwalificatiewedstrijden. Wanneer een school 1 team voor de kwalificatiewedstrijden heeft ingeschreven dan heeft deze school recht op 1 sportinitiatie. Bij 2 ingeschreven teams heeft de school recht op 2 sportinitiaties.
 1. De gekozen sport voor de sportinitiaties hoeft niet dezelfde te zijn als de sport waarvoor teams voor de kwalificatiewedstrijden zijn ingeschreven. Wanneer een leerkracht LO 2 teams inschrijft voor de kwalificatiewedstrijden, dan kan hij/zij 2 sportinitiaties (al dan niet van eenzelfde sport) kiezen: voetbal, softbal of atletiek.
 1. De sportinitiaties zijn gemengd (jongens en meisjes samen) en zijn bedoeld voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.
 1. Monitoren van de sportfederaties voetbal, softbal, atletiek komen ter plaatse in de school en geven 3 opeenvolgende trainingssessies van 45 minuten aan 3 verschillende klassen van telkens maximaal 25 leerlingen. Olympic Moves voorziet maximaal 2 sportinitiaties (= maximaal 6 trainingssessies voor 6 klassen) per deelnemende school, afhankelijk van het aantal ingeschreven teams voor de kwalificatiewedstrijden.
 1. In totaal kunnen per school tot 75 leerlingen deelnemen (25 leerlingen per trainingssessie) aan één sportinitiatie. Elke school kan – afhankelijk van het aantal ingeschreven teams – maximaal 2 sportinitiaties volgen. Per school kunnen dus maximaal 150 leerlingen van de eerste graad een initiatie in een bepaalde sport (voetbal, softbal of atletiek) krijgen.
 1. De leerkracht LO kan kiezen tussen voor- of namiddag trainingssessies.
 1. Professioneel materiaal wordt voorzien door de monitoren van de sportfederaties, enkel een sporthal is nodig.
 1. Elke school die zich inschrijft voor Olympic Moves, selecteert minstens één team dat tijdens de kwalificatiewedstrijden zal uitkomen tegen teams van andere scholen, in de gekozen sportdiscipline. Heeft een school zich ingeschreven met één of meerdere teams, dan krijgt deze school maximaal 2 sportinitiaties aangeboden. Een leerkracht LO kan zijn/haar school alleen inschrijven voor sportinitiaties wanneer hij/zij minimaal 1 team heeft ingeschreven voor de kwalificatiewedstrijden.
 1. De sportinitiaties vinden plaats van 1 december 2017 tot en met 31 mei 2018. De leerkracht LO kan zijn/haar school inschrijven van 6 november 2017 tot 16 februari 2018.
 1. Na het reserveren van de datum(s) voor de sportinitiaties via de website, ontvangt de leerkracht LO een bevestigingsmail met het overzicht van zijn/haar reservatie (gekozen sporten, data, uren). Zo’n 2 weken voor het plaatsvinden van de sportinitiaties contacteert Olympic Moves telefonisch de leerkracht LO om de laatste praktische afspraken te overlopen (locatie, parkeermogelijkheid, infrastructuur, …).
 1. De concrete data van de sportinitiaties zullen vanaf 6 november 2017 online staan. De leerkracht LO ontvangt tijdig een mail om hem te informeren wanneer de data voor de sportinitiaties reserveerbaar zijn. Na registratie op de website olympicmoves.be krijgt de leerkracht LO toegang tot de online agenda met de beschikbare data voor de sportinitiaties. Na selectie van een gepaste datum, volgt een bevestigingsmail met alle praktische informatie.

Kwalificatiewedstrijden

 1. Voor de 3 sporten – voetbal voor jongens en meisjes, atletiek voor jongens en meisjes en softbal voor meisjes – organiseert Olympic Moves kwalificatiewedstrijden als kwalificatie voor de finale.
 1. Deze wedstrijden vinden plaats op een woensdagnamiddag in maart 2018. De data van de kwalificatiewedstrijden worden door Olympic Moves per regio vastgelegd. Voor de data per provincie, ga naar www.olympicmoves.be/kwalificatiewedstrijden/wat-is-het/
 1. Per regio wordt er 1 woensdagnamiddag ingepland voor zowel het 1e als het 2e middelbaar. In totaal zullen er 5 regionale kwalificatiewedstrijden worden gehouden. De best presterende teams (afhankelijk van de sport en de regio) stoten door naar de finale in mei 2018.
 1. De leerkracht LO mag maximaal 2 teams inschrijven voor maximaal 2 sporten. Hij/zij kan zelf bepalen voor welke sporten hij/zij zich inschrijft en met welke leerjaren. Een leerling, tussen 12 en 14 jaar (max 1 jaar overgedaan), mag maar voor één team uitkomen en kan nooit in een ander jaar uitkomen dan waarin hij/zij zit.
 1. Voor het schooljaar 2017-2018 kan een leerkracht LO teams inschrijven uit het eerste en/of tweede middelbare jaar. Een team dat ingeschreven is voor het eerste middelbare jaar van de kwalificatiewedstrijden mag alleen maar bestaan uit leerlingen uit het eerste middelbare jaar. Een team dat ingeschreven wordt voor het tweede middelbare jaar van de kwalificatiewedstrijden mag alleen maar bestaan uit leerlingen uit het tweede middelbare jaar.
 1. De leerkracht LO ontvangt na registratie van de teams een bevestigingsmail met daarin een link naar manual van de sport die hij gekozen heeft. Met deze informatie kan de leerkracht zich voorbereiden op de kwalificatiewedstrijden. Deze manuals bevatten alle uitleg en praktische info: van de spelregels die gelden tijdens de competities tot handige spelvormen die leerkrachten LO als voorbereiding kunnen gebruiken tijdens hun lessen. De manuals kunnen gedownload worden via deze link.
 1. Bij constatering van een (ernstige) overtreding of wangedrag tijdens de kwalificatiewedstrijden en de finale kan de Olympic Moves-organisatie besluiten het desbetreffende team te diskwalificeren. De Olympic Moves-organisatie is hier te allen tijde toe gerechtigd.
 1. De leerkracht LO dient tijdens de kwalificatiewedstrijden ter controle de deelnemerslijst van de deelnemende teams te kunnen overhandigen aan de organisatie. Bij twijfel dient elke speler zich te kunnen legitimeren via een officieel legitimatiebewijs, een kopie van een officieel legitimatiebewijs of met een schoolpas.
 1. De begeleidende leerkracht (LO) is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar team en leerlingen rond en tijdens de kwalificatiewedstrijden en de finale van Olympic Moves.
 1. Na inschrijving via de website (olympicmoves.be), ontvangt de leerkracht LO een bevestigingsmail dat hij/zij ingeschreven is voor de kwalificatiewedstrijden.
 1. Van 23 augustus 2017 tot en met 22 december 2017 heeft elke leerkracht LO de tijd om maximaal 2 teams in te schrijven voor maximaal 2 competitiesporten naar keuze. Dat mag 2 keer dezelfde sport zijn.

De finale

 1. Tijdens de finale strijden de winnaars uit de kwalificatiewedstrijden van elke sportdiscipline voor de eerste plaats. Slechts een beperkt aantal scholen uit de kwalificatiewedstrijden stoot door naar de finale.
 1. Alle eerste- en/of tweedejaarsleerlingen van elke school met een finalistenteam mogen tijdens de finaledag komen supporteren én zelf ook deelnemen aan een sportdag waarbij verschillende Olympische sportstanden en sportieve animaties voorzien zijn. Er zijn 2 finaledagen voorzien, 1 voor de eerstejaars op dinsdag 15 mei 2018 en 1 voor de tweedejaars van de eerste graad op donderdag 17 mei 2018.
 1. De finale zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei 2018 voor de eerstejaars en op donderdag 17 mei 2018 voor de tweedejaars.
 1. Olympic Moves organiseert de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Fair Play

Lees het volledige reglement hier.

Voor wie?

 1. Olympic Moves staat open voor alle scholen uit het secundair onderwijs. Elke school kan zich voor het schooljaar 2017-2018 met de leerlingen van de eerste graad (eerste en tweede middelbaar) inschrijven. Er wordt geen apart programma voorzien voor mensen met een handicap.
 1. De leerkracht LO is de contactpersoon tussen de school en de organisatie van Olympic Moves. Hij/zij is verantwoordelijk voor het inschrijven van de school, voor het reserveren van de sportinitiaties, voor het samenstellen van de teams voor de kwalificatiewedstrijden en voor het begeleiden van de teams tijdens deze kwalificatiewedstrijden. Wanneer een team de kwalificatiewedstrijd wint, mogen al de medeleerlingen van hetzelfde jaar deelnemen aan de finale in het Koning Boudewijnstadion.

Registratie

 1. Het inschrijven van (een) team(s) voor de kwalificatiewedstrijden kan van 23 augustus tot en met 22 december 2017.
 1. Het selecteren van data voor de sportinitiaties kan van 6 november 2017 tot en met 16 februari 2018. Via een online agenda zal de leerkracht LO toegang hebben tot de beschikbare data. Wanneer data reeds gereserveerd zijn door een andere school, zijn deze niet meer reserveerbaar.

Kosten?

 1. Een school kan zich gratis inschrijven voor sportinitiaties, rekening houdend met de bepalingen voorzien onder punt “sportinitiaties”, die gegeven worden door monitoren van sportfederaties en de kwalificatiewedstrijden. Wanneer de school deze kwalificatiewedstrijden wint, mag ze met alle leerlingen van het winnende schooljaar deelnemen aan de nationale finaledag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.
 1. De organisatie en de kost van het transport naar de kwalificatiewedstrijden en de finale is de verantwoordelijkheid van de school.
 1. Middagmalen tijdens de activiteiten van Olympic Moves zijn niet inbegrepen, een picknick is te voorzien door de school of de leerlingen zelf.

Verantwoordelijkheid

 1. Olympic Moves en zijn partners zijn niet aansprakelijk voor elke kost, schade of lasten, van welke aard ook, voortvloeiend uit dit schoolsportprogramma.
 1. De leerkracht LO of andere begeleider aanwezig tijdens de verschillende programma’s van Olympic Moves is de enige verantwoordelijke van zijn/haar leerlingen tijdens het verloop van de activiteiten. Zonder begeleidende leerkracht zal deelname geweigerd worden.
 1. Eventuele schades die aantoonbaar en moedwillig door leerlingen / teams van een school zijn veroorzaakt, zullen door de organisatie worden verhaald op de deelnemende school dan wel de leerlingen zelf.
 1. De inschrijving voor Olympic Moves betekent dat de ingeschreven leerlingen voor de sportinitiaties en de teams voor de kwalificatiewedstrijden en de finale aanwezig dienen te zijn op de afgesproken locaties en tijdstippen.
 1. Olympic Moves is niet verantwoordelijk in geval van ongevallen tijdens de activiteiten van het schoolsportprogramma. Het is aan de school om een verzekering te voorzien die deze activiteiten dekt.
 1. Alle sportreglementen zijn te vinden op de website olympicmoves.be. Bij inschrijving gaat Olympic Moves er van uit dat de leerkracht LO deze kent. Vervolgens is de leerkracht LO aansprakelijk op de juiste hantering van deze reglementen voor en tijdens de activiteiten van Olympic Moves.
 1. De begeleider en de teams dienen ruim op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locaties en tijdstippen voor de sportinitiaties, kwalificatiewedstrijden en de finale. Het te laat of niet aanwezig zijn tijdens één van de competities wordt bestraft met een forfaitnederlaag, waarbij het maximum aantal punten naar de tegenstander gaat.
 1. Olympic Moves verwerkt de gegevens van de deelnemers conform de wet van 08/12/92 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 02/08/2002 betreffende de bescherming van natuurlijk personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Met de expliciete toestemming van de deelnemer mag Olympic Moves en zijn partners deze gegevens gebruiken voor promotionele doeleinde(n). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, om de verbetering of de schrapping ervan vragen door te schrijven naar info@olympicmoves.be
 1. Wanneer een leerkracht LO teams inschrijft voor de kwalificatiewedstrijden worden deze ingepland in de wedstrijdplanning. Zich niet aanmelden tijdens de kwalificatiedag heeft een impact op het verloop van het wedstrijdprogramma en getuigt van onsportief gedrag tegenover de andere ingeschreven teams. De leerkracht LO dient minstens 2 weken voor het plaatsvinden van de kwalificatiewedstrijden het Olympic Moves-team te informeren bij niet deelname.